Pracownie przedmiotowe - komputerowe

By : admin

Pracownie przedmiotowe weszły do polskiej powojennej szkoły dopiero w latach 70.tych XXw. Ówczesne ministerstwo edukacji zmieniało w ten sposób podejście do nauczyciela, ucznia i samego przedmiotu. Nauczyciel miał przestać biegać po całej szkole w poszukiwaniu swojej klasy, po zmianach powinien był pracować cały dzień w jednej sali, która przyjaźnie zaaranżowana, wyposażona w niezbędne, tematyczne pomoce dydaktyczne miała stać się prawdziwą pracownią naukową. Czy nowe idee się przyjęły? Niestety tylko połowicznie, w wielu szkołach nigdy, aż do dzisiaj. 

Nowoczesne wyposażenie szkół

Od wielu lat, na całym świecie, prowadzone są badania naukowe próbujące odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki wpływają pozytywnie na rozwój dziecka a które je hamują. Jedną z rozpatrywanych okoliczności jest środowisko szkolne dziecka. Badacze sprawdzają, czy fizyczna przestrzeń wokół dziecka, jej organizacja, wielkość pomieszczeń, w których przebywa, wyposażenie szkół mają tutaj istotne znaczenie, a jeżeli tak, to jak wpływają na harmonię rozwoju młodego człowieka. Badania pomogły przede wszystkim wskazać najważniejsze cechy fizyczne przestrzeni szkolnej, zaczynając od:

  • optymalnego koloru ścian
  • wielkości okien
  • sposobu wentylacji
  • układu sal
  • materiałów
  • lokalizacji szkoły
  • światła
  • temperatury
  • przepływu osób 

Najbardziej zaskakujące były wyniki uzależniające kolor ścian szkolnej sali od wieku ucznia. Okazało się, że właściwa kolorystyka zarówno przestrzeni jak i przedmiotów lokowanych najbliżej, odgrywa znaczenie w procesie rozwoju dziecka. 

Pracownie szkolne przyszłości 

Jedną z głównych cech zmian, jakie stoją przed edukacją szkolną jest indywidualizacja nauczania. Aby mogła wejść w życie, niezbędna jest elastyczność przestrzeni dydaktycznej. Każda pracownia szkolna powinna być na tyle elastyczna, by stymulować wiele różnorodnych aktywności podczas jednostki lekcyjnej. Oznacza to, że zmienia się organizacja przestrzeni szkolnej na rzecz mobilności adaptacyjnej do indywidualnych potrzeb jednostki lub grupy. 

W jaki sposób wyróżnić pracownie przedmiotowe w szkole? 

Szkolne pracownie przedmiotowe współczesnej szkoły to systemowe wyposażenie klasy w niezbędne umeblowanie charakterystyczne dla danego przedmiotu oraz pomoce dydaktyczne dostosowane do procesu nauczania przedmiotu. W większości wypadków dostępne na rynku systemy w pełni wyczerpują potrzeby pod kątem aranżacji przestrzeni i pomocy dydaktycznych. Wbrew pozorom jednak, tym bardziej potrzebują indywidualnego podejścia, które może zapewnić tylko współpraca pomiędzy nauczycielem i uczniami. Taką pozytywną współpracę widać już w wielu szkołach, gdzie specjalistyczne wyposażenie otrzymuje przemyślaną, nie tylko pod względem fizycznym, ale i estetycznym aranżację. Zmiany zachodzą w klasach, pokoju nauczycielskim, ale też w przestrzeni wspólnej uczniów. Działania oparte na współpracy rodziców, grona nauczycielskiego i uczniów rozwijają u dziecka zmysł estetyczny, ale też pozwalają mu uwierzyć w jego siłę sprawczą, zdolności projektowania i umiejętności.