SP nr 35 w Bydgoszczy im. Jarosława Dąbrowskiego

Szkolne Dni Kariery 2019

dni kariery1Na początku kwietnia 2019 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w Szkolnych Dniach Kariery zorganizowanych przez p. Joanną Dobber-Woźnicką i opiekunów Samorządu Uczniowskiego. W ramach tej imprezy każda z klas 4-7 i III gimnazjum zaprezentowała przygotowane przez siebie stoiska związane ze światem zawodów. Uczniowie przygotowali informacje na temat zawodów i stanowisk pracy związanych z wylosowanym przez siebie miejscem pracy. Wspaniale opowiedzieli o osobach pracujących w szkole, szpitalu, na poczcie, w supermarkecie, banku, kinie, teatrze, piekarni, lotnisku, dworcu autobusowym, restauracji, hotelu, ogrodzie zoologicznym, salonie fryzjersko – kosmetycznym, na dworcu autobusowym czy stacji benzynowej. Piękne stoiska ubarwiły liczne rekwizyty, stroje uczniów oraz plakaty i ulotki dotyczące wykonywanych w danym miejscu zawodów. Najmłodsi z klas 0 – III przebrali się za wykonawców zawodów, a na zajęciach opowiadali o pracy znanych im osób. Poza tym klasa III c gimnazjum brała udział w warsztatach zawodoznawczych poprowadzonych przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy – p. mgr Joannę Serafinowicz, a uczniowie klasy 8a i 8b mieli okazję skorzystać z indywidualnych konsultacji udzielonych im przez p. Serafinowicz.

Zobacz zdjęcia