Projekt Unijny "Po co? Dlaczego? Jak? Kształtowanie kompetencji uczniów"

 unia

Regulamin naboru uczestników projektu

Ogłoszenie o naborze do projektu

Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów

Harmonogram zajęć unijnych w miesiącu kwietniu

 

EKSPERYMENT PRZYRODNICZY - padlet pani Katarzyny Krajewskiej

EKSPERYMENT PRZYRODNICZY - informacje podstawowe

Zdjęcia z zajęć unijnych - klasa 6c

Zdjęcia z zajęć unijnych - klasa 6b

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA - informacje podstawowe

Zdjęcia z zajęć unijnych - Terapia pedagogiczna

 

PROGRAMOWANIE I ROBOTYKA - informacje podstawowe

Zdjęcia z zajęć unijnych - Programowanie i robotyka

 

BĄBEL MATEMATYCZNY - II etap edukacyjny - informacje podstawowe

BĄBEL MATEMATYCZNY - I etap edukacyjny - informacje podstawowe

Zdjęcia z zajęć unijnych - Bąbel matmatyczny

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE - informacje podstawowe