SP nr 35 w Bydgoszczy z oddział. gimnazjalnymi

Rekrutacja

Rekrutacja do pierwszej klasy szkoły podstwowej 2018/2019-link

Rekrutacja do przedszkoli 2018/2019-link

 

INFORMACJA O NABORZE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

NABÓR DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Termin:

20.03.2018 – 06.04.2018r. wydrukowane wnioski składamy w sekretariacie do 07.04.2018r. do godz.16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka 26.04-10.05.2018r. do godz. 13.00

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Termin: 11.06.2018 – 18.06.2018r. wydrukowane wnioski składamy w sekretariacie do 19.06.2018r. do godz.16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka 26.06.2018 – 29.06.2018r. do godz. 14.00

 

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ

Termin:

1.03.2018 - 22.03.2018r. wydrukowane wnioski składamy w sekretariacie do 23.03.2018r. do godz. 14.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka 9.04-13.04.2018r. do godz. 14.00

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Termin: 14.05.2018 - 18.05.2018. wydrukowane wnioski składamy w sekretariacie do 19.05.2O18r. do godz.16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka 25.05.2018 - 30.05.2018r. do godz. 15.00