SP nr 35 w Bydgoszczy z oddział. gimnazjalnymi

Zajęcia wspomagające rozwój i edukację

 

NAZWA ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

KLASY

TERMIN

SALA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

L. Wysocka

1a

poniedziałek 1140-1225

39

TERAPIA PEDAGOGICZNA

L. Wysocka

1b

poniedziałek 1250-1225

39

TERAPIA PEDAGOGICZNA

L. Wysocka

2a

środa 1250-1335

39

TERAPIA PEDAGOGICZNA

L. Wysocka

3cd

wtorek 1350-1435

39

ORTOGRAFFITI

L. Wysocka

4ac

czwartek 800-845

39

ORTOGRAFFITI

L. Wysocka

5a

poniedziałek 1445-1530

39

ORTOGRAFFITI

L. Wysocka

6a

poniedziałek 1350-1435

39

ORTOGRAFFITI

L. Wysocka

6c

środa 800-845

39

ORTOGRAFFITI

L. Wysocka

7b

wtorek 855-940

39

ORTOGRAFFITI

G. Czajkowska

7a

piątek 1435-1530

45

ZAJ.ORTOGRAFICZNE

E. Napora

6b

piątek 1350-1435

6

MISTRZ ORTOGRAFII

J .Dobber-Woźnicka

IIIAB

poniedziałek 1535-1620

45

J.POLSKI

J. Dobber-Woźnicka

IIIAB gim.

poniedziałek 1445-1530

45

J.POLSKI

J. Dobber-Woźnicka

4ab

czwartek 1350-1435

47

J.POLSKI

G. Czajkowska

4c

piątek 855-940

3

J.POLSKI

E. Napora

5ab

poniedziałek 1435-1530

6

J.POLSKI

E. Napora

6b,IIC

piątek 1350-1435

6

J.POLSKI

J. Tekieniewska

6ac

piątek 715-800

8

HISTORIA

G. Marolewska

4abc,5ab, 7ab

środa 1445-1530

5

WOS/EDB

A. Zamiar

II-III gim.

czwartek 1445-1530

5

ZAJ.WYRÓWNAWCZE

D. Mierzyńska

3d

środa 1140-1225

39

ZAJ.WYRÓWNAWCZE

B. Szczutkowska

1b

wtorek 1140-1225

39

ZAJ.WYRÓWNAWCZE

E. Kitowska

2a

wtorek 1140-1225

39

ZAJ.WYRÓWNAWCZE

T. Mirończuk

3a

wtorek 800-845

21

ZAJ.WYRÓWNAWCZE

R. Koszacka

3b

wtorek 800-845

18

ZAJ.WYRÓWNAWCZE

M .Ostrycharczyk

3c

czwartek 1045-1130

39

J.ANGIELSKI

E. Kowalska

IIC,IIIA

piątek 720-8.00

47

J.ANGIELSKI

E. Kowalska

5b,6ac,7a

środa 1445-1530

47

J.ANGIELSKI

P. Milczarska-Wąsewicz

4bc

poniedziałek 1445-1520

47

J.NIEMIECKI

J. Tekieniewska

7ab, II-III gim.

wtorek 715-800

8

MATEMATYKA

I. Malicka

4c

wtorek 800-845

5

MATEMATYKA

A. Delik

5a,6b,7ab.IIC

poniedziałek 1535-1620

46,4

MATEMATYKA

A. Sodel

7ab IIIA gim.

poniedziałek 1445-1530

17

PRZYRODA, BIOLOGIA

J. Kamińska

4ab, 6abc, 7ab, IIC

czwartek 1535-1620

12

PRZYRODA, CHEMIA

G. Golińska

4c,5ab,7ab,IIC,
IIIAB

środa 1445-1530

35

PRZYRODA, BIOLOGIA

G. Golińska

4c,5ab,7ab, IIIAB

czwartek 1445-1530

35

GEOGRAFIA

K. Krajewska

7ab,IIC, IIIAB

czwartek 1445-1530

35

FIZYKA

L Hubar

IIC gim.

poniedziałek 855-940

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

M. Chylińska

1a

wtorek 1250-1335

13

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

M. Chylińska

1a

środa 1045-1130

13

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

M. Chylińska

1b

wtorek 1140-1225

13

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

M. Chylińska

1b

środa 1140-1225

13

HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

E. Jędrzejczak

6abc,
IIC, IIIAB

wtorek 1250-1335

oraz indywidualne spot. uzgodnione z n-lem

5

 

NAZWA ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

KLASY

TERMIN

SALA

Zaj.wyrównawcze

E. Kitowska

1a

poniedziałek 1140-1225

39

Zaj.wyrównawcze

T. Mirończuk

2a

piątek950-1035

stołówka/39

Zaj.wyrównawcze

J. Kosiak

2b

poniedziałek 800-845

39

Zaj.wyrównawcze

M. Ostrycharczyk

2c

poniedziałek 1250-1335

czwartek 1045-1130

39

Zaj.wyrównawcze

D. Mierzyńska

2d

wtorek 1045-1130

39

Zaj.wyrównawcze

M. Najdek

3a

czwartek 855-1010

39

Zaj.wyrównawcze

E. Dymska

3c

czwartek 1250-1335

stołówka

Zaj.logopedyczne

M. Chylińska

0-3

wtorek 1250-1335

gab.log.

J. angielski

A. Lejbman-Chowaniec

1-3

wtorek 1045-1130

47

Terapia pedagogiczna

L.Wysocka

2bc

wtorek 1140-1225

39

Terapia pedagogiczna

L.Wysocka

2d

środa 1140-1225

40

Terapia pedagogiczna

L.Wysocka

3a

środa 1250-1335

40

Zajęcia techniczne

P.Strychalski

4-6

poniedziałek 1620-1700 wg potrzeb

3

Przyroda

J.Kamińska

5-6

poniedziałek

1535-1620

12

Przyroda

G.Golińska

4ab

wtorek 1445-1530

piątek 710-755

35

Historia

E.Jędrzejczak-Taranek

4-6

środa 1445-1620

5

Matematyka

M.Sodel

5c

piątek 710-755

17

Matematyka

I.Malicka

4a

piątek 1350-1435

4lub46

Matematyka

A.Sodel

4b

wtorek1350-1435

6

Matematyka

A.Delik

4a, 5b

czwartek 1445-1530

46

J. polski

J.Tekieniewska

5a

piątek 715-800

8

J. polski

E.Napora

4-5

środa 1350-1435

6

J. polski- konsultacje

G.Czajkowska

6ab

poniedziałek 800-845

45

Zajęcia dla uczniów z dysleksją

G.Czajkowska

6a

poniedziałek 800-845

45

Ortograffiti

L.Wysocka

5c

poniedziałek 1250-1335

40

Ortograffiti

L.Wysocka

4a

wtorek 940-1035

39

Ortograffiti

L.Wysocka

4b

wtorek 1250-1335

39

Ortograffiti

L.Wysocka

6b

piątek 855-940

39

J. angielski

E.Kowalska

4b,5a,5c

czwartek800-845

47

J. angielski

D.Giminska

4-6

wtorek

8