SP nr 35 w Bydgoszczy im. Jarosława Dąbrowskiego

Nauczyciele

Nazwisko  i  imię
Kod
Nauczany  przedmiot
Wychowawca
A. Gulbinowicz-Kotowska
AG
matematyka
dyrektor
L. Ledzińska
LL
nauczanie zintegrowane
wicedyrektor
M. Bochnak
MB
świetlica
-
M. Chylińska
MC
logopeda
 
G. Czajkowska
GC
język polski
8a
A. Delik AD
matematyka, informatyka
6a
J. Dobber-Wożnicka
JD
język polski
-
E. Dymska
ED
nauczanie zintegrowane
2a
D. Giminska
DG
język angielski
-
G. Golińska
GG
biologia, chemia, przyroda  -
B. Golasik
BG
nauczyciel wspomagający
-
L. Hubar
LH
fizyka
-
A. Hys
AH
świetlica
-
D. Jasieniecka JA
muzyka, plastyka
4d
E. Jędrzęjczak-Taranek
EJ
historia
-
J. Kamińska
JK
przyroda, biologia
4a
E. Kitowska EK
nauczanie zintegrowane
3a
E. Kowalska
KE
język angielski
6b
K. Klóska
 KL
religia
-
K. Krajewska
KK
geografia, plastyka
5a
B. Kruszczyńska-Henke
BK
wychowanie fizyczne
-
B. Kubacka
KB
bibliotekarz
-
V. Kuśmider
VK
wychowanie fizyczne
3C gim.
I. Łęgowska
świetlica
-
I. Malicka
IM
matematyka, informatyka
5c
D. Mierzyńska
DM
nauczanie zintegrowane
1b
P. Milczarska-Wąsewicz
PM
język angielski
5b
K. Sobolewska  KS
nauczanie zintegrowane
0
M. Najdek
MN
nauczanie zintegrowane
 1a
E. Napora
EN
język polski
7b
M. Ostrycharczyk MO
nauczanie zintegrowane
1c
D. Peplinska
DP
 religia
 -
K. Ryzop
KR
wych. fizyczne,
wych. do życia w rodzinie
4c
P. Strychalski
PS
technika
-
A. Sodel
AS
matematyka
8b
M. Sodel
MS
matematyka
7c
B. Szczutkowska
BS
nauczanie zintegrowane
2b
J. Tekieniewska
JT
język niemiecki, 
język polski
7a
L. Wysocka
LW
pedagog
-
A. Zamiar
AZ
wos, EDB
-
P. Zajdel PZ  historia  4b
A. Bilicka AB  język angielski  -