interaktywne zestawy

Zestawy interaktywne w szkole – zbędny wydatek, czy rozwiązanie na miarę XXI wieku?

Żyjemy w nowoczesnym świecie, w którym nowe technologie pojawiają się coraz szybciej. Wiele placówek edukacyjnych staje przed dylematem, co będzie lepszym rozwiązaniem dla swoich wychowanków – pójście z duchem czasu czy nauczanie według wieloletnich, szkolnych tradycji? Czy wyposażenie szkół XXI wieku powinno zawierać interaktywne pomoce naukowe? Jeśli tak, to dla jakiej grupy wiekowej powinny być

Czytaj Dalej
Pracownie przedmiotowe - komputerowe

Pracownie przedmiotowe jako droga do indywidualizacji nauczania

Pracownie przedmiotowe weszły do polskiej powojennej szkoły dopiero w latach 70.tych XXw. Ówczesne ministerstwo edukacji zmieniało w ten sposób podejście do nauczyciela, ucznia i samego przedmiotu. Nauczyciel miał przestać biegać po całej szkole w poszukiwaniu swojej klasy, po zmianach powinien był pracować cały dzień w jednej sali, która przyjaźnie zaaranżowana, wyposażona w niezbędne, tematyczne pomoce dydaktyczne

Czytaj Dalej